อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เรามีสายพานทุกชนิด Food Grade ที่สัมผัสอาหารได้โดยตรง
และสายพาน PVC, PU, Modular, Top Chains, Wire belt ที่รองรับการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ
Visitors: 85,945