Drum Motor

ดรัมมอเตอร์ คือ มอเตอร์ที่มีรูปร่างหรือลักษณะคล้ายกลองหรือถัง (Drum) ซึ่งบางครั้งก็จะอ้างอิงถึงล้อขับหรือพู่เลย์ (Pulley) ที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนอยู่ในตัว โครงสร้างภายในจะประกอบด้วยมอเตอร์และเกียร์ทดรอบประกอบเข้าด้วยกันและหุ้มปิดผนึกด้วยเหล็ก อลูมิเนียม หรือสแตนเลสขึ้นอยู่กับการใช้งาน 

Visitors: 87,320