อุตสาหกรรมผลิตนม

สายพานลำเลียงที่รองรับอุตสาหกรรมผลิตนมกล่องหรือผลไม้กล่อง
Visitors: 62,971